•  

Praktyka lekarska

Jestem lekarzem specjalistą położnictwa i ginekologii. Skończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1985 roku.

Pierwszy stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa zdobyłem w 1990 roku, a drugi stopień w 1994.

Od 1990 roku do końca grudnia 2001 roku byłem związany ze szpitalem MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej. Na oddziale ginekologiczno-położniczym przez ostatnie lata pełniłem funkcję zastępcy ordynatora.

Wcześniej pracowałem na oddziale ginekologiczno-położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu przy pl. 1 Maja.

Życie zawodowe od 2001 roku wypełnia mi praca w mojej praktyce ginekologiczno-położniczej.

Doskonalę moją wiedzę i umiejętności poprzez ciągłe dokształcanie.

Odbyte  kursy:

  • Cytodiagnostyki onkologicznej
  • Ultrasonografii w ginekologii i położnictwie
  • Laparoskopii i histeroskopii ginekologicznej
  • Endoskopii w ginekologii

Odbyte szkolenia:

  • Nowości w diagnostyce i leczeniu niepłodności
  • Rozmowy z rodzicami w przypadku niepowodzenia ciąży
  • Schorzenia dróg moczowo-płciowych w praktyce ambulatoryjnej
  • Nowoczesne technologie w histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej
  • Ginekologia – standardy postępowania, najnowsze doniesienia.

Uczestniczę regularnie w szkoleniach i sympozjach ginekologicznych

 

 

1a